Centrum Handlowe GALERIA BAŁTYCKA w Gdańsku (2007r.)

Centrum Handlowe GALERIA BAŁTYCKA w Gdańsku (2007r.)

System BMS z 2 stanowiskami komputerowymi zdalnego nadzoru TAC Vista obsługującymi: 30 central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, węzeł ciepła i chłodu, 30 aparatów grzewczych i kurtyn powietrza, 40 wentylatorów wyciągowych, 195 strefowych regulatorów, monitoring wszystkich instalacji technicznych.
(zakres: wykonanie okablowania, montażu urządzeń automatyki i podłączeń elektrycznych oraz programowanie i uruchomienie).