Budynek mieszkalno-usługowo-biuro ALTUS w Gdyni (2011-2013r.)

Budynek mieszkalno-usługowo-biuro ALTUS w Gdyni (2011-2013r.)

System BMS z 1 stanowiskiem komputerowym zdalnego nadzoru TAC Vista obsługującym: 8 central wentylacyjnych klimatyzacyjnych, 30 wentylatorów wyciągowych, wentylację garaży (3 poziomy) z systemem detekcji CO i LPG, monitoring obiektów technicznych budynku, monitoring klap pożarowych.
(zakres: wykonanie projektu wykonawczego, wykonanie okablowania, dostawa i montaż urządzeń automatyki oraz wykonanie podłączeń elektrycznych, programowanie i uruchomienie).